?!DOCTYPE html> mayisoft 学校文化-哈尔滨学?/TITLE> <META charset="gb2312"> <META name="renderer" content="webkit"> <META content="IE=edge" http-equiv="X-Ua-Compatible"> <META name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"><LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="../../css/common.css"><LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="../../css/aspku.css"><LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="../../css/font-style.css"><LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="../../css/style.css"> <!--Announced by Visual SiteBuilder 9--> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../_sitegray/_sitegray_d.css" /> <script language="javascript" src="../../_sitegray/_sitegray.js"></script> <!-- CustomerNO:7765626265723230657847565251554603060000 --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../gk.vsb.css" /> <META Name="keywords" Content="鍝堝皵婊ㄥ闄? /> <script type="text/javascript" src="/system/resource/js/counter.js"></script> </HEAD> <BODY> <DIV id="8pokv5i9t7ka" class="containter"><!--#begineditable name="LOGO" clone="0" namechanged="0" order="0" ispublic="0" tagname="LOGO" viewid="51410" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action=""--> <!-- 网站logo图片地址请在本组?内容配置-网站logo"处填?--> <img src="../../images/top.jpg" width="1260" height="137" border="0" alt="哈尔滨学? title="哈尔滨学?><!--#endeditable--></DIV> <DIV id="8pokv5i9t7ka" class="containter"><!--#begineditable name="网站导航" clone="0" namechanged="0" order="1" ispublic="0" tagname="网站导航" viewid="51436" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action=""--><div id="8pokv5i9t7ka" class="menu "> <ul class="nav lr" style="margin:0 auto;"> <li class="nav-menu navmore"><a href="Li4vLi4vaW5kZXguaHRt.html" class="topnav">首页</a> </li> <li class="nav-menu navmore"><a href="MTQ0Ny5odG0=.html" class="topnav">学院概况</a> <ul class="subnav drop-down"> <li class="subnav-menu "><a href="MTQ0Ny5odG0=.html">学院简?/a></li> <li class="subnav-menu "><a href="1450.htm">校长致辞</a></li> <li class="subnav-menu "><a href="MTQ1MS5odG0=.html">现任领导</a></li> <li class="subnav-menu "><a href="MTQ1Mi5odG0=.html">学校文化</a></li> <li class="subnav-menu "><a href="Li4vLi4veHMvYi5odG0=.html" target="_blank">学校校史</a></li> </ul> </li> <li class="nav-menu navmore"><a href="Li4vLi4venpqZy96empnLmh0bQ==.html" class="topnav">组织机构</a> </li> <li class="nav-menu navmore"> <ul class="subnav drop-down"> <li class="subnav-menu "></li> </ul> </li> <li class="nav-menu navmore"><a href="Li4vLi4vZGpnei5odG0=.html" class="topnav">党建工作</a> </li> <li class="nav-menu navmore"><a href="Li4vLi4vc3pkdy9qc21sL2p5a3h4eV8uaHRt.html" class="topnav">师资队伍</a> <ul class="subnav drop-down"> <li class="subnav-menu "><a href="Li4vLi4vc3pkdy9qc21sL2p5a3h4eV8uaHRt.html">教师名录</a></li> <li class="subnav-menu "><a href="Li4vLi4vc3pkdy9zanhtcy5odG0=.html">省教学名?/a></li> <li class="subnav-menu "><a href="../../szdw/ljrctd.htm">领军人才梯队</a></li> <li class="subnav-menu "><a href="Li4vLi4vc3pkdy94c3h4Lmh0bQ==.html">学术新秀</a></li> </ul> </li> <li class="nav-menu navmore"><a href="Li4vLi4va3lj.html" target="_blank" class="topnav">科学研究</a> </li> <li class="nav-menu navmore"><a href="http://semcorhn.com/tsg/" target="_blank" class="topnav">图书?/a> </li> <li class="nav-menu navmore"><a href="Li4vLi4vd3M=.html" target="_blank" class="topnav">外事窗口</a> </li> <li class="nav-menu navmore"><a href="Li4vLi4veHNj.html" target="_blank" class="topnav">学生活动</a> <ul class="subnav drop-down"> <li class="subnav-menu "><a href="Li4vLi4veHNj.html" target="_blank">学生工作</a></li> <li class="subnav-menu "><a href="Li4vLi4vdHc=.html" target="_blank">团委</a></li> </ul> </li> <li class="nav-menu navmore"><a href="Li4vLi4venNqeWM=.html" target="_blank" class="topnav">招生就业</a> </li> <li class="nav-menu navmore"><a href="http://semcorhn.com/tsg/" target="_blank" class="topnav">公共服务</a> <ul class="subnav drop-down"> <li class="subnav-menu "></li> <li class="subnav-menu "><a href="Li4vLi4vZGFz.html" target="_blank">档案?/a></li> <li class="subnav-menu "><a href="../../ztzl/gpjh" target="_blank">国培计划</a></li> <li class="subnav-menu "><a href="Li4vLi4vZ2dmdy94eHp5Lmh0bQ==.html" target="_blank">信息资源</a></li> <li class="subnav-menu "><a href="http://old.hrbu.edu.cn/wlbx/lb.jsp" target="_blank">办公网报?/a></li> <li class="subnav-menu "><a href="http://semcorhn.com/jxjyxy/smxxzx/smxxzx.htm" target="_blank">市民学习中心</a></li> </ul> </li> </ul> </div><!--#endeditable--></DIV><!--#begineditable name="轮播图片" clone="0" namechanged="0" order="2" ispublic="0" tagname="轮播图片" viewid="51424" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action=""--><script language="javascript" src="/system/resource/js/dynclicks.js"></script><div id="8pokv5i9t7ka" class="containter"> <div id="8pokv5i9t7ka" class="slider-bg"> <div id="slider" class="slider"> <div id="8pokv5i9t7ka" class="bd"> <ul> <li><a href="http://semcorhn.com/dwzzb/bwcxljsm.htm" target="_blank"><img src="/__local/A/22/D0/266BD17B7A0455DD496F7699267_1E69000A_CAE0.jpg" width="1260" height="452"></img></a></li> <li><a href="Li4vLi4vaW5kZXgvemw3MG5fZmp4c2QuaHRt.html" target="_blank"><img src="/__local/E/DB/AF/5DF1E09A0D98220F26B43113F6F_B62DAB11_13AE9.jpg" width="1260" height="452"></img></a></li> <li><a href="http://semcorhn.com/info/1071/19430.htm" target="_blank"><img src="/__local/1/1B/6F/A37EB28510F733C60B1A6AF5EAC_D061738E_1628E.jpg" width="1260" height="452"></img></a></li> <li><a href="Li4vMTA3MS8xODgzNS5odG0=.html" target="_blank"><img src="/__local/6/55/F5/F2F3AE7EB19A5F35DAFB3FFCC5E_15A5B7BC_F406.jpg" width="1260" height="452"></img></a></li> <li><a href="Li4vMTA3MS8xODUxMi5odG0=.html" target="_blank"><img src="/__local/6/9C/54/0B16B119B25ACCCDD544429DE31_2F3CADF6_14702.jpg" width="1260" height="452"></img></a></li> <li><a href="Li4vMTA3MS8xODUzMi5odG0=.html" target="_blank"><img src="/__local/B/0C/E3/29ABA7DCE3736BC99CA99D0C3BC_3402507C_29C39.jpg" width="1260" height="452"></img></a></li> <li><a href="Li4vMTA3MS8xODUxNC5odG0=.html" target="_blank"><img src="/__local/D/E9/0A/7C07C9120BC1EBB5735043E826D_14AB1C2C_1DD85.jpg" width="1260" height="452"></img></a></li> </ul> </div> <a class="prev" href="javascript:void(0)"><</a> <a class="next" href="javascript:void(0)">></a> <a class="more" href="Li4vLi4vc3l4dy5qc3A/dXJsdHlwZT10cmVlLlRyZWVUZW1wVXJsJndidHJlZWlkPTExMTM=.html">更多</a> </div> </div> </div> <!--#endeditable--> <DIV id="8pokv5i9t7ka" class="center news-text"></DIV> <DIV id="8pokv5i9t7ka" style="clear: both"></DIV><!--#begineditable name="文章内容1" clone="0" namechanged="0" order="4" ispublic="0" tagname="文章内容1" viewid="51462" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action=""--><script language="javascript" src="../../_dwr/interface/NewsvoteDWR.js"></script><script language="javascript" src="../../_dwr/engine.js"></script><script language="javascript" src="/system/resource/js/news/newscontent.js"></script><LINK href="/system/resource/js/photoswipe/3.0.5.1/photoswipe.css" type="text/css" rel="stylesheet"><script language="javascript" src="/system/resource/js/photoswipe/3.0.5.1/klass.min.js"></script><script language="javascript" src="/system/resource/js/ajax.js"></script><form name="_newscontent_fromname"><script language="javascript" src="/system/resource/js/jquery/jquery-latest.min.js"></script> <div id="8pokv5i9t7ka" class="center"> <div id="8pokv5i9t7ka" class="list-title"><span class="fl span">学校文化</span> <span class="fr syspan">首页 > 学校文化</span> </div></div><br> <p> <div class="center text" id="vsb_content"><p style="text-align: center"> <img src="/__local/D/F9/A3/998F1A5652F9815D5C695FDB005_6C653AB7_5AF2.gif" width="373" vsbhref="vurl" vurl="/_vsl/DF9A3998F1A5652F9815D5C695FDB005/6C653AB7/5AF2" vheight="" vwidth="373" orisrc="/__local/D/F9/A3/998F1A5652F9815D5C695FDB005_6C653AB7_5AF2.gif" class="img_vsb_content"></p> <p style="text-align: center"> <img src="/__local/C/5F/1D/CB2DDD57C01E1F979354A916004_62DB76F0_3D93.jpg" width="373" vsbhref="vurl" vurl="/_vsl/C5F1DCB2DDD57C01E1F979354A916004/62DB76F0/3D93" vheight="" vwidth="373" orisrc="/__local/C/5F/1D/CB2DDD57C01E1F979354A916004_62DB76F0_3D93.jpg" class="img_vsb_content"></p> <p> 校训释义?br /> 校训既吸取了传统教育思想的精华,也反映了现代教育思想理念和我校的办学优良传统和经验?br /> <strong>崇德砺志</strong>,是在思想品德方面对广大师生的训导和基本要求?br /> “崇德”就是崇尚品德,注重道德品性的修养。中国传统教育思想强调:“上贤以崇德”(《礼?span class="dot">?/span>王制》);“大学之道,在明明德”(《礼?span class="dot">?/span>大学》)。我们将“崇德”列为首位,体现了我校的“育人为本,德育为先”的办学指导思想?br /> “砺志”就是磨砺意志,注重坚强意志的锻炼和养成。传统教育思想强调“金就砺则利”(《荀?span class="dot">?/span>劝学》),“砺乃锋刃”(《尚?span class="dot">?/span>费誓》)。“砺志”就是要求学生要有志向,志存高远,有爱国之心,报国之志,并且具备坚强的意志和刚毅果敢的品格?br /> <strong>博学笃行</strong>,是在业务学习方面对广大师生的训导和基本要求?br /> 中国传统教育思想注重“博学之,审用之,慎思之,明辨之,笃行之”的关连和统一。(《礼?span class="dot">?/span>中庸》)<br /> “博学”,就是博通精学,注重博与精的有机结合。这不仅反映了只有“博大”才能“精深”的道理;同时也体现了我校的通才教育与专才教育相结合的办学理念与模式。通才是全面素质的要求,专才是专业水平与技能的要求?br /> “笃行”,就是笃实躬行,注重实践。《礼?span class="dot">?/span>中庸》论治学之道,以“博学之”开篇,以“笃行之”收篇,实际上讲的是学与用的关系,学习的目的是为了用,为了实践,为了改造主观世界和客观世界。“笃实”即诚恳踏实、忠贞不谕,“躬行”即身体力行、坚持实践?<br /><br /></p> <center class="zi14hui"> <p style="text-align: center"> <img src="/__local/1/E1/28/5DFDE3A61D015D2B15891046D75_EAA0B364_3526.jpg" width="373" vsbhref="vurl" vurl="/_vsl/1E1285DFDE3A61D015D2B15891046D75/EAA0B364/3526" vheight="" vwidth="373" orisrc="/__local/1/E1/28/5DFDE3A61D015D2B15891046D75_EAA0B364_3526.jpg" class="img_vsb_content"></p> <p style="text-align: left"> 教风释义?br /> 这是对教师的师德师风、治学、执教、育人的要求与规范?br /> <strong>“学高身正?/strong>,这是教师教好书、育好人的首要的和基本的条件与要求。学高,即学以学术(技术)为高。《礼?乡饮酒义》指出:“古之学术道者,将以得身也”。大学教师必须以学术见长(包括技术),在专业上详尽有资料和信息,站在学术前沿,把握学术发展趋势和走向,眼高手高,能讲能做。身正,即身以品德为正。《论语》指出:“就有道而正焉”。教师必须注意修身、立身,注重为师之道,身体力行,以身作则,品行端正,师德高尚,为人师表?br /> <strong>“严谨至善?/strong>,这是教师教书育人的基本方式途径和应达到的目标与境界。严谨有两个层面的要求,即严谨治学、从严执教。教师治学必须严谨,博学、审问、慎思、明辨。“板凳宁坐十年冷,文章不说半句空”(范文澜),要勇攀科学高峰,抢占学术前沿。教师还必须执教从严,“严师出高徒”。从严,就是依法执教,照章办事,大爱关心,不循私情,注重对学生良好的行为规范的养成和教化?br /> 通过严谨治学和从严执教要达到的目标和境界是臻于至善:学问——至善至美;育人——至善和谐?<br /><br /></p> </center> <center class="zi14hui"> <br /> <p style="text-align: center"> <img src="/__local/8/82/F0/E5AB43684D941CFEC61E536C530_E2023A16_347D.jpg" width="373" vsbhref="vurl" vurl="/_vsl/882F0E5AB43684D941CFEC61E536C530/E2023A16/347D" vheight="" vwidth="373" orisrc="/__local/8/82/F0/E5AB43684D941CFEC61E536C530_E2023A16_347D.jpg" class="img_vsb_content"></p> <p style="text-align: left"> 学风释义?br /> 这是对学生的学风、学品、学习、实践、成才的要求与规范?br /> <strong>知行统一</strong>,这是对学生学习和成才的基本要求,这既包含了学习的目的也包含了学习的方法。明代哲学家王阳明提出“知行合一”观,他说“知是行之始,行是知之成。”“知之真切笃实处即是行,行之明察精觉处即是知”。陶行知的教育思想是“教学做合一”。“知行统一”是毛泽东的辩证知行观。学生要搞好学习就是要处理好知与行的关系。知是为了行,行又深化了知。学生不仅学习要知行统一,做人也要知行统一,言行一致,讲究诚信?br /> <strong>勤奋求真</strong>,这是学生学习和成才的基本的方式途径和应达到的目标与境界。勤奋有两个层面的要求,即勤奋刻苦,会学会做。学业有成,“勤奋”为先。古人云:“业精于勤,荒于嬉”,“天道酬勤”。学习必须刻苦,通宵达旦,闻鸡起舞,能耐寂寞,甘受清贫。正是“书山有路勤为径,学海无涯苦做舟。”学生不但要肯学,还要会学会做,讲究学习的方法,有自主学习的精神,同时还能在理论指导下去实践,动手能力强,有创新精神和能力?br /> 通过勤奋刻苦和会学会做的努力要达到的目标和境界是达成真境,即陶行知所说:“求真、做真人”。“千教万教教人求真,千学万学学做真人。”真人即品学兼优、德才兼备的人才。这种目标和境界就是:学业——求得真理;成才——做成真人?/p> </center> <center class="zi14hui"> <br /> <p style="text-align: center"> <img src="/__local/4/F9/08/441C5F672D5C02A21FFF9CE8807_A5561862_34AD.jpg" width="373" vsbhref="vurl" vurl="/_vsl/4F908441C5F672D5C02A21FFF9CE8807/A5561862/34AD" vheight="" vwidth="373" orisrc="/__local/4/F9/08/441C5F672D5C02A21FFF9CE8807_A5561862_34AD.jpg" class="img_vsb_content"></p> <p style="text-align: left"> 校歌内容?br /><a href="MTQ1My5odG0=.html" target="_blank">          <img border="0" hspace="15" align="left" src="/__local/9/92/59/158B1B7E78A2AEE27FF7690C742_2E5CCA3A_32B1.gif" width="110" height="155" vsbhref="vurl" vurl="/_vsl/99259158B1B7E78A2AEE27FF7690C742/2E5CCA3A/32B1" vheight="155" vwidth="110" orisrc="/__local/9/92/59/158B1B7E78A2AEE27FF7690C742_2E5CCA3A_32B1.gif" class="img_vsb_content"></a>眼望丁香花的万般娇媚,耳听松花江的阵阵涛声,春风抚育襟怀宽广,秋雨浇铸执着永恒。啊,哈尔滨学院,崇德砺志,博学笃行,放飞理想,传承文明,崇德砺志,博学笃行,放飞理想,传承文明,莘莘学子放歌向太阳,奔向美好的前程?/p> </center> <p>追索科学民主的春光大道,肩负民族复兴的神圣使命,山川千仞自强不息,江河万里学无止境。啊,哈尔滨学院,崇德砺志,博学笃行,放飞理想,传承文明,崇德砺志,博学笃行,放飞理想,传承文明,莘莘学子放歌向太阳,奔向美好的前程?br /><br /></p> <p> </p></div><div id="div_vote_id"></div> </p><br> </form><!--#endeditable--> <DIV id="8pokv5i9t7ka" class="containter footer"> <!--#begineditable name="版权" clone="0" namechanged="0" order="5" ispublic="0" tagname="版权" viewid="51437" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action=""--><div id="8pokv5i9t7ka" class="center "> <img src="../../images/0.gif" class="fl ga"> <img src="../../images/ewm.png" class="fl ewm"> <div id="8pokv5i9t7ka" class="fl p"><p>   版权所有:哈尔滨学?地址?哈尔滨市南岗区中兴大?09?邮编?150086<br /> </div><!--#endeditable--></DIV><script type="text/javascript" src="../../js/jquery1.42.min.js"></script><script type="text/javascript" src="../../js/jquery.SuperSlide.2.1.1.js"></script><script type="text/javascript" src="../../js/home.js"></script><script type="text/javascript" src="../../js/aspku.js"></script><script type="text/javascript" src="../../js/font-style.js"></script><script type="text/Javascript"> <!-- function MM_swapimgRestore() { //v3.0 var i,x,a=document.MM_sr; for(i=0;a&&i<a.length&&(x=a[i])&&x.oSrc;i++) x.src=x.oSrc; } function MM_preloadImages() { //v3.0 var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new array(); var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++) if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}} } function MM_findObj(n, d) { //v4.01 var p,i,x; if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length) { d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);} if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[i][n]; for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) x=MM_findObj(n,d.layers[i].document); if(!x && d.getElementById) x=d.getElementById(n); return x; } function MM_swapImage() { //v3.0 var i,j=0,x,a=MM_swapImage.arguments; document.MM_sr=new array; for(i=0;i<(a.length-2);i+=3) if ((x=MM_findObj(a[i]))!=null){document.MM_sr[j++]=x; if(!x.oSrc) x.oSrc=x.src; x.src=a[i+2];} } //--> </script> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/wwwroot/js/d6ec1d72-7bed-4f83-b89a-12440d5c78b5-tj.js" charset="utf-8"></script><script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script><style>#pl_css_ganrao{ display:none }</style><a target="_blank" title="ʢ˲Ʊsx66com" href="http://www.shisulai.com">ʢ˲Ʊsx66com</a> <a target="_blank" title="ʢ˲Ʊsx66com" href="http://www.hq7777.cn">ʢ˲Ʊsx66com</a> <a target="_blank" title="ʢ˲Ʊsx66com" href="http://www.fwrxlt.tw">ʢ˲Ʊsx66com</a> <a target="_blank" title="Ѷʮֲ" href="http://www.xscxsc.com">Ѷʮֲ</a> <a target="_blank" title="PK10˹ƻ" href="http://www.hzqkjs.com">PK10˹ƻ</a> <a target="_blank" title="ʢ˲Ʊsx66com" href="http://www.tdjszj.tw">ʢ˲Ʊsx66com</a> <a target="_blank" title="ӯӯAPP-Welcome" href="http://www.nexgenfo.com">ӯӯAPP-Welcome</a> <a target="_blank" title="eֲapp|eֲרҵ|eֲappصַ" href="http://www.china-dongan.com">eֲapp|eֲרҵ|eֲappصַ</a> <a target="_blank" title="ʢ˲Ʊsx66com" href="http://www.m.cljhzw.tw">ʢ˲Ʊsx66com</a> <a target="_blank" title="|ֻ¼" href="http://www.spmedic.com">|ֻ¼</a> </HTML><div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><q id='w8f3d'></q><tt id='w8f3d'><dd id='w8f3d'><noscript id='w8f3d'><dl id='w8f3d'><i id='w8f3d'></i><dd id='w8f3d'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='w8f3d'></tr><td id='w8f3d'></td><q id='w8f3d'></q><dd id='w8f3d'></dd><div id='w8f3d'><button id='w8f3d'><tfoot id='w8f3d'><i id='w8f3d'><dl id='w8f3d'><i id='w8f3d'><strike id='w8f3d'><dt id='w8f3d'></dt></strike></i></dl></i><pre id='w8f3d'></pre></tfoot><u id='w8f3d'></u><small id='w8f3d'></small></button><tr id='w8f3d'></tr></div><strike id='w8f3d'></strike><label id='w8f3d'></label><button id='w8f3d'></button><optgroup id='w8f3d'></optgroup><dd id='w8f3d'></dd><sup id='w8f3d'><del id='w8f3d'><strike id='w8f3d'><dd id='w8f3d'></dd></strike></del></sup><fieldset id='w8f3d'><p id='w8f3d'></p></fieldset><big id='w8f3d'><big id='w8f3d'><address id='w8f3d'><dl id='w8f3d'></dl></address><dd id='w8f3d'></dd><table id='w8f3d'><abbr id='w8f3d'><strong id='w8f3d'><blockquote id='w8f3d'></blockquote></strong></abbr><td id='w8f3d'><pre id='w8f3d'></pre></td></table></big></big><q id='w8f3d'><abbr id='w8f3d'><thead id='w8f3d'></thead></abbr></q><li id='w8f3d'><q id='w8f3d'><acronym id='w8f3d'><dd id='w8f3d'><td id='w8f3d'><noframes id='w8f3d'><tr id='w8f3d'><strong id='w8f3d'></strong><small id='w8f3d'></small><button id='w8f3d'></button><li id='w8f3d'><noscript id='w8f3d'><big id='w8f3d'></big><dt id='w8f3d'></dt></noscript></li></tr><ol id='w8f3d'><option id='w8f3d'><table id='w8f3d'><blockquote id='w8f3d'><tbody id='w8f3d'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='w8f3d'></u><kbd id='w8f3d'><kbd id='w8f3d'></kbd></kbd></noframes><abbr id='w8f3d'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='w8f3d'><button id='w8f3d'><abbr id='w8f3d'></abbr></button></thead><button id='w8f3d'><u id='w8f3d'><u id='w8f3d'></u></u><tr id='w8f3d'><optgroup id='w8f3d'><dd id='w8f3d'><dfn id='w8f3d'><tt id='w8f3d'><thead id='w8f3d'><optgroup id='w8f3d'></optgroup></thead></tt><legend id='w8f3d'></legend><noframes id='w8f3d'><b id='w8f3d'><form id='w8f3d'></form></b></noframes></dfn><pre id='w8f3d'></pre></dd></optgroup><dl id='w8f3d'><big id='w8f3d'><dd id='w8f3d'><td id='w8f3d'><dir id='w8f3d'></dir></td></dd></big><optgroup id='w8f3d'></optgroup><dfn id='w8f3d'></dfn></dl></tr></button><strong id='w8f3d'></strong><ol id='w8f3d'><dfn id='w8f3d'><kbd id='w8f3d'></kbd></dfn></ol><ul id='w8f3d'></ul><noframes id='w8f3d'></noframes><blockquote id='w8f3d'></blockquote><fieldset id='w8f3d'></fieldset><sup id='w8f3d'><p id='w8f3d'><tt id='w8f3d'><sup id='w8f3d'><bdo id='w8f3d'><ol id='w8f3d'><sup id='w8f3d'><dl id='w8f3d'><em id='w8f3d'><label id='w8f3d'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='w8f3d'></address></sup></tt></p><fieldset id='w8f3d'><noframes id='w8f3d'><code id='w8f3d'><strong id='w8f3d'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='w8f3d'></sup><div id='w8f3d'><pre id='w8f3d'><select id='w8f3d'></select><td id='w8f3d'></td></pre></div><kbd id='w8f3d'><u id='w8f3d'></u></kbd><div id='w8f3d'></div><blockquote id='w8f3d'></blockquote><q id='w8f3d'></q><th id='w8f3d'></th><big id='w8f3d'></big><address id='w8f3d'><b id='w8f3d'><select id='w8f3d'></select></b></address><code id='w8f3d'></code><ul id='w8f3d'><strike id='w8f3d'></strike></ul><noscript id='w8f3d'></noscript><pre id='w8f3d'></pre><div id='w8f3d'><p id='w8f3d'></p></div><tfoot id='w8f3d'></tfoot><thead id='w8f3d'><bdo id='w8f3d'></bdo></thead><kbd id='w8f3d'></kbd><p id='w8f3d'><fieldset id='w8f3d'><style id='w8f3d'></style></fieldset></p><acronym id='w8f3d'><big id='w8f3d'><code id='w8f3d'></code></big></acronym><noframes id='w8f3d'><fieldset id='w8f3d'></fieldset></noframes><ol id='w8f3d'></ol><font id='w8f3d'></font><td id='w8f3d'><ol id='w8f3d'></ol></td><center id='w8f3d'></center><option id='w8f3d'></option><legend id='w8f3d'></legend><big id='w8f3d'></big><sub id='w8f3d'><ol id='w8f3d'><li id='w8f3d'><label id='w8f3d'></label></li></ol></sub><i id='w8f3d'><ol id='w8f3d'></ol></i><del id='w8f3d'></del><tr id='w8f3d'><tr id='w8f3d'><bdo id='w8f3d'><form id='w8f3d'><em id='w8f3d'></em><ins id='w8f3d'><center id='w8f3d'><center id='w8f3d'></center></center></ins><pre id='w8f3d'><em id='w8f3d'></em><abbr id='w8f3d'><legend id='w8f3d'><div id='w8f3d'><center id='w8f3d'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='w8f3d'></b><noframes id='w8f3d'><span id='w8f3d'></span></noframes><font id='w8f3d'><ol id='w8f3d'></ol></font><td id='w8f3d'><abbr id='w8f3d'><option id='w8f3d'><big id='w8f3d'></big></option></abbr><dfn id='w8f3d'></dfn></td><form id='w8f3d'><legend id='w8f3d'></legend></form><td id='w8f3d'><strike id='w8f3d'><blockquote id='w8f3d'></blockquote></strike></td><sup id='w8f3d'><fieldset id='w8f3d'><li id='w8f3d'></li></fieldset></sup><option id='w8f3d'></option><thead id='w8f3d'></thead><del id='w8f3d'></del><b id='w8f3d'><tfoot id='w8f3d'></tfoot><i id='w8f3d'></i></b><sup id='w8f3d'></sup><thead id='w8f3d'></thead><kbd id='w8f3d'></kbd><acronym id='w8f3d'><strike id='w8f3d'></strike></acronym><table id='w8f3d'><select id='w8f3d'></select></table><strong id='w8f3d'></strong><center id='w8f3d'></center><p id='w8f3d'><b id='w8f3d'><bdo id='w8f3d'><span id='w8f3d'></span></bdo></b></p><tr id='w8f3d'><form id='w8f3d'><strong id='w8f3d'><dir id='w8f3d'></dir></strong><th id='w8f3d'></th></form><strong id='w8f3d'><select id='w8f3d'></select></strong></tr><form id='w8f3d'><pre id='w8f3d'></pre></form><code id='w8f3d'></code><optgroup id='w8f3d'></optgroup><strong id='w8f3d'><td id='w8f3d'><table id='w8f3d'><legend id='w8f3d'><legend id='w8f3d'><big id='w8f3d'><fieldset id='w8f3d'><q id='w8f3d'><tfoot id='w8f3d'><big id='w8f3d'><tt id='w8f3d'><thead id='w8f3d'></thead></tt></big><p id='w8f3d'></p><button id='w8f3d'><table id='w8f3d'><ins id='w8f3d'></ins><tt id='w8f3d'><li id='w8f3d'><thead id='w8f3d'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='w8f3d'><td id='w8f3d'></td><tfoot id='w8f3d'></tfoot></tr><strong id='w8f3d'><span id='w8f3d'><dfn id='w8f3d'></dfn><bdo id='w8f3d'><thead id='w8f3d'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='w8f3d'></button><ol id='w8f3d'><font id='w8f3d'><blockquote id='w8f3d'><center id='w8f3d'></center></blockquote></font></ol><strong id='w8f3d'></strong><dl id='w8f3d'><legend id='w8f3d'></legend><sub id='w8f3d'><small id='w8f3d'></small></sub></dl><style id='w8f3d'></style><pre id='w8f3d'><code id='w8f3d'></code></pre><big id='w8f3d'></big><font id='w8f3d'></font><bdo id='w8f3d'></bdo><dfn id='w8f3d'><dd id='w8f3d'><button id='w8f3d'><strike id='w8f3d'><div id='w8f3d'><div id='w8f3d'><legend id='w8f3d'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='w8f3d'><q id='w8f3d'></q></optgroup></dd><ol id='w8f3d'><q id='w8f3d'><dfn id='w8f3d'><button id='w8f3d'><tbody id='w8f3d'><tbody id='w8f3d'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='w8f3d'></dl><fieldset id='w8f3d'></fieldset><u id='w8f3d'></u><div id='w8f3d'><ins id='w8f3d'></ins></div><strong id='w8f3d'></strong><center id='w8f3d'></center><strong id='w8f3d'></strong><small id='w8f3d'></small><td id='w8f3d'><q id='w8f3d'><q id='w8f3d'><b id='w8f3d'><optgroup id='w8f3d'></optgroup></b></q><ol id='w8f3d'><bdo id='w8f3d'></bdo></ol><dd id='w8f3d'><th id='w8f3d'></th></dd><blockquote id='w8f3d'></blockquote><ul id='w8f3d'><style id='w8f3d'></style></ul></q></td><noscript id='w8f3d'></noscript><ol id='w8f3d'></ol><p id='w8f3d'></p><strong id='w8f3d'><big id='w8f3d'></big><strike id='w8f3d'><q id='w8f3d'><sup id='w8f3d'></sup></q></strike></strong><p id='w8f3d'><thead id='w8f3d'><acronym id='w8f3d'><tfoot id='w8f3d'><kbd id='w8f3d'></kbd><form id='w8f3d'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='w8f3d'></fieldset><b id='w8f3d'><dt id='w8f3d'></dt></b><sup id='w8f3d'></sup><label id='w8f3d'></label><noframes id='w8f3d'><ins id='w8f3d'></ins></noframes><td id='w8f3d'></td><dfn id='w8f3d'></dfn><font id='w8f3d'><style id='w8f3d'></style></font><tr id='w8f3d'><td id='w8f3d'></td></tr><dfn id='w8f3d'><ul id='w8f3d'></ul></dfn><tr id='w8f3d'></tr><abbr id='w8f3d'></abbr><strong id='w8f3d'></strong><dt id='w8f3d'></dt><span id='w8f3d'><label id='w8f3d'><td id='w8f3d'></td></label><address id='w8f3d'></address></span><label id='w8f3d'><bdo id='w8f3d'><dt id='w8f3d'><dl id='w8f3d'></dl></dt></bdo></label><abbr id='w8f3d'><optgroup id='w8f3d'></optgroup></abbr><code id='w8f3d'></code><address id='w8f3d'><thead id='w8f3d'></thead></address><td id='w8f3d'><style id='w8f3d'><tbody id='w8f3d'></tbody><strong id='w8f3d'></strong></style></td><ul id='w8f3d'><ul id='w8f3d'></ul></ul><del id='w8f3d'></del><th id='w8f3d'><option id='w8f3d'><legend id='w8f3d'></legend></option></th><b id='w8f3d'></b><i id='w8f3d'><noscript id='w8f3d'></noscript></i><q id='w8f3d'></q><select id='w8f3d'></select><option id='w8f3d'></option><optgroup id='w8f3d'><big id='w8f3d'></big></optgroup><noframes id='w8f3d'><acronym id='w8f3d'><em id='w8f3d'></em><td id='w8f3d'><div id='w8f3d'></div></td></acronym><address id='w8f3d'><big id='w8f3d'><big id='w8f3d'></big><legend id='w8f3d'></legend></big></address></noframes><ul id='w8f3d'></ul><abbr id='w8f3d'><p id='w8f3d'><small id='w8f3d'><bdo id='w8f3d'><code id='w8f3d'><i id='w8f3d'><legend id='w8f3d'></legend></i><sub id='w8f3d'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='w8f3d'></noscript><tr id='w8f3d'></tr><select id='w8f3d'><button id='w8f3d'><dfn id='w8f3d'><p id='w8f3d'></p><q id='w8f3d'></q></dfn></button><noframes id='w8f3d'></noframes><b id='w8f3d'></b></select><font id='w8f3d'></font><option id='w8f3d'></option><fieldset id='w8f3d'></fieldset><noframes id='w8f3d'><i id='w8f3d'><div id='w8f3d'><ins id='w8f3d'></ins></div></i></noframes><tr id='w8f3d'></tr><label id='w8f3d'><small id='w8f3d'></small><b id='w8f3d'></b></label><noscript id='w8f3d'><tr id='w8f3d'></tr><div id='w8f3d'></div><noscript id='w8f3d'></noscript><tr id='w8f3d'></tr></noscript><center id='w8f3d'></center><dl id='w8f3d'></dl><blockquote id='w8f3d'></blockquote><pre id='w8f3d'><dl id='w8f3d'><noframes id='w8f3d'><i id='w8f3d'></i></noframes><dt id='w8f3d'></dt></dl><label id='w8f3d'><dfn id='w8f3d'></dfn></label></pre><dir id='w8f3d'></dir><strike id='w8f3d'></strike><thead id='w8f3d'></thead><span id='w8f3d'></span><i id='w8f3d'></i><font id='w8f3d'></font><style id='w8f3d'></style><font id='w8f3d'></font><td id='w8f3d'><select id='w8f3d'><b id='w8f3d'><address id='w8f3d'><noscript id='w8f3d'><acronym id='w8f3d'></acronym></noscript></address><style id='w8f3d'><tbody id='w8f3d'></tbody></style></b></select><ul id='w8f3d'><thead id='w8f3d'></thead></ul></td><strike id='w8f3d'><dt id='w8f3d'></dt></strike><dfn id='w8f3d'></dfn><dir id='w8f3d'><b id='w8f3d'></b><font id='w8f3d'></font></dir><ul id='w8f3d'></ul><q id='w8f3d'></q><acronym id='w8f3d'></acronym><center id='w8f3d'><strong id='w8f3d'></strong></center><ins id='w8f3d'><label id='w8f3d'></label><span id='w8f3d'></span></ins><li id='w8f3d'><blockquote id='w8f3d'></blockquote></li><th id='w8f3d'><table id='w8f3d'></table></th><tfoot id='w8f3d'></tfoot><ins id='w8f3d'></ins><table id='w8f3d'></table><noscript id='w8f3d'><del id='w8f3d'><ol id='w8f3d'><center id='w8f3d'><ul id='w8f3d'></ul><div id='w8f3d'></div></center></ol></del></noscript><strong id='w8f3d'><legend id='w8f3d'></legend><td id='w8f3d'></td></strong><font id='w8f3d'><font id='w8f3d'></font></font><noscript id='w8f3d'><em id='w8f3d'><form id='w8f3d'><sub id='w8f3d'></sub></form><bdo id='w8f3d'></bdo></em></noscript><address id='w8f3d'></address><center id='w8f3d'><del id='w8f3d'></del><sup id='w8f3d'></sup></center><kbd id='w8f3d'></kbd><font id='w8f3d'><b id='w8f3d'></b><table id='w8f3d'></table><blockquote id='w8f3d'></blockquote></font><big id='w8f3d'><q id='w8f3d'><center id='w8f3d'><button id='w8f3d'></button></center></q></big><i id='w8f3d'><form id='w8f3d'><option id='w8f3d'></option><dir id='w8f3d'><thead id='w8f3d'></thead></dir></form><tr id='w8f3d'><strike id='w8f3d'><noframes id='w8f3d'><dl id='w8f3d'></dl></noframes></strike><dt id='w8f3d'></dt></tr></i><dfn id='w8f3d'></dfn><tbody id='w8f3d'></tbody><select id='w8f3d'><dir id='w8f3d'><noscript id='w8f3d'><th id='w8f3d'><strike id='w8f3d'></strike><small id='w8f3d'></small></th></noscript><tbody id='w8f3d'><em id='w8f3d'><optgroup id='w8f3d'></optgroup><style id='w8f3d'><tr id='w8f3d'></tr><address id='w8f3d'></address></style></em></tbody><code id='w8f3d'><noscript id='w8f3d'><ins id='w8f3d'><font id='w8f3d'></font></ins></noscript></code></dir><p id='w8f3d'></p><dl id='w8f3d'></dl></select><form id='w8f3d'><bdo id='w8f3d'></bdo><optgroup id='w8f3d'><tbody id='w8f3d'></tbody></optgroup><blockquote id='w8f3d'><button id='w8f3d'><pre id='w8f3d'><li id='w8f3d'><tfoot id='w8f3d'><kbd id='w8f3d'></kbd></tfoot><fieldset id='w8f3d'><dd id='w8f3d'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='w8f3d'></table><span id='w8f3d'><dl id='w8f3d'></dl></span></blockquote></form><em id='w8f3d'><small id='w8f3d'><blockquote id='w8f3d'></blockquote></small></em><tfoot id='w8f3d'></tfoot><del id='w8f3d'><pre id='w8f3d'></pre></del><em id='w8f3d'><acronym id='w8f3d'><th id='w8f3d'></th></acronym></em><fieldset id='w8f3d'></fieldset><code id='w8f3d'><noframes id='w8f3d'></noframes></code><form id='w8f3d'><optgroup id='w8f3d'><dir id='w8f3d'></dir></optgroup></form><strong id='w8f3d'></strong><ins id='w8f3d'><option id='w8f3d'></option></ins><dd id='w8f3d'></dd><span id='w8f3d'><tbody id='w8f3d'></tbody></span><strong id='w8f3d'><pre id='w8f3d'><form id='w8f3d'></form></pre></strong><li id='w8f3d'><abbr id='w8f3d'><dir id='w8f3d'></dir><acronym id='w8f3d'></acronym></abbr></li><ol id='w8f3d'></ol><strike id='w8f3d'></strike><label id='w8f3d'></label><legend id='w8f3d'><address id='w8f3d'><thead id='w8f3d'><tr id='w8f3d'></tr></thead></address><dt id='w8f3d'></dt></legend><thead id='w8f3d'></thead><ins id='w8f3d'><big id='w8f3d'></big></ins><kbd id='w8f3d'></kbd><center id='w8f3d'><acronym id='w8f3d'></acronym><code id='w8f3d'></code></center><ul id='w8f3d'><pre id='w8f3d'></pre></ul><style id='w8f3d'><dt id='w8f3d'><noframes id='w8f3d'></noframes></dt><sub id='w8f3d'></sub><b id='w8f3d'></b></style></div>